Nguyen Anh Hotel

72 Nguyễn Khánh Toàn, P. Vĩnh HảiНячангВьетнам
Отель